Rotterdam is booming. Internationaal wordt de stad gezien als interessante bestemming.
Toerisme groeit, aantal publicaties over de stad neemt toe, nieuwe plannen worden bedacht en
investeerders staan in de rij om in Rotterdam nieuwe bouwwerken te mogen ontwikkelen. Maar
hoe denkt de nieuwe generaties plannenmakers over de stad? Die vraag heeft de TUDelft aan
een selecte groep studenten voorgelegd. Studenten vanuit verschillende studierichtingen (onder
andere bouwkunde, civiel techniek, industrieel ontwerpen, technische bestuurskunde, lucht &
ruimtevaarttechniek) hebben in integrale ontwerpteams gestudeerd op de ingrepen die in de
stad gedaan zouden moeten worden om de stad nog verder te kunnen ontwikkelen en
verbeteren. Denk daarbij aan een nieuwe stadbrug, het verbinden van de Oudehaven met de
Maas, een metrostation bij Erasmus/brainpark, het realiseren van een ondergronds treinstation
ter hoogte van het entrepot gebouw. De studenten brengen in beeld wat een ingreep in de infrastructuur van de stad voor effect heeft op het verbeteren van sociaal-, maatschappelijke-
en culturele waarde van de stad. De komende 3 weken worden de presentatie tentoongesteld in de centrale hal van de Rotterdam!

Lees hier het hele bericht op de website van de gemeente.

keyboard_arrow_up